plakat
XIII seminar UIMR
od 12-14. 04. 2019. godine, u hotelu Terme Sarajevo.

[ Opširnije ]
Pozivnica
Dani zdravstvenih nauka, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

[ BOS ] [ ENG ]
Pozivnica
za: "Mjesto i značaj kadrova sa svršenim Fakultetom zdravstvenih studija u sistemu zdravstva FBiH".

[ Opširnije ]
O nama
Pročitajte opširnije o KDIMR u FBiH...
[ Opširnije ]
Dokumenti
Preuzmite dokument Komore.
[ Opširnije ]
image

KDIMR
je Komora diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH
Galerija | Online pristupnica
image

O nama
Registracija KDIMR u FBiH je izvršena 2011. godine.

Kontakt | Dokumenti
image

Misija-ciljevi
Naši ciljevi su registracija, licenciranje, edukacija i rješavanje statusnih pitanja članstva.
E-learning | Linkovi